اگر اصفهان هستین، سری به همایش روز جهانی آزادی نرم افزار بزنین

SFD2013-Poster-Minimal-2-Final-light1

از من که دوره و فقط چند ساعت و من نمی رم. ولی به نظرم اگر اصفهون هستین آ بعد از ظهرتون خالیه، سری به همایش اصفهان نرم افزارهای آزاد زدن خالی از لطف نیست. برین و جای ما رو هم خالی کنین.

مرتبط:
بروشور روز آزادی نرم افزار
برنامه مشابه در اصفهان – سال قبل