رادیو گیک امروز منتشر نمی شه

در آخرین لحظه انتشار متوجه شدم که رادیو یک سوتی صوتی داره و باید از اول ریمستر بشه (برای پخش نهایی آماده بشه). شرمنده! فردا صبح رادیو رو منتشر می کنم.