کاریکاتور: وقتی مشتری بالاخره مشخصات فنی APIی که قراره بوده رو می فرسته

client_api

تقدیم به دوستان عالی در آتی تل و برای سرحالی میلاد (:

منبع