ساخت پل معلق توسط درون‌های خودکار / سه دقیقه ویدئو

درون‌ها خیلی کارها می‌تونن بکنن ولی این یک جذابیت خاص داره: باز کردن راه در مسیری که هنوز پای انسان بهش نرسیده (یوتیوب).