بررسی های هرمی: برای مسابقه صبر می کنیم فصل امتحانات بگذره

توی پست قبلی گفتم که می خوام یک مسابقه برگزار کنم در مورد برنامه نویسی ای در مورد شرکت های هرمی و قصه‌هاشون از دید کسی که ریاضی و الگوریتم رو درک می کنه. دو سه تا ایمیل گرفتم که الان فصل امتحانات است و لطفا بندازمش دیرتر و به جان شما اگر من راضی باشم به امتحان ها صدمه ای بخوره! مدرسه و دانشگاه بسیار مهمه از نظر من. پس برای اون مسابقه یکی دو هفته ای صبر خواهیم کرد. جوون ها برن سراغ کتاب ها و من هم می رم سراغ نوشتن و ضبط رادیو گیک!